Branchecijfers Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van bouw van wegen, spoorwegen, tunnels.

Branchecijfers exploitatie bouw van wegen, spoorwegen, tunnels

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor bouw van wegen, spoorwegen, tunnels. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector bouw van wegen, spoorwegen, tunnels worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Grond-, water- en wegenbouw. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers sector bouw van wegen, spoorwegen, tunnels


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase.
Zeer krachtig en maar ook makkelijk in gebruik! U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Gemiddeld bedrijfsresultaat bouw van wegen, spoorwegen, tunnels: 3,94%

Als eerste valt op dat in de sector bouw van wegen, spoorwegen, tunnels een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 3,94 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 3,94 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 96,06% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 60,06%. U kunt de sector bouw van wegen, spoorwegen, tunnels vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie bouw van wegen, spoorwegen, tunnels.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector bouw van wegen, spoorwegen, tunnels. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
60,06 %
Bruto marge
39,94 %
Personeelskosten
22,55 %
Afschrijvingen
2,19 %
Overig ingekochte diensten
0,72 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,77 %
Huisvestingskosten
0,84 %
Energiekosten
0,50 %
Kosten Communicatie
0,20 %
Overige Kosten
5,05 %
Verkoopkosten
0,36 %
Vervoerskosten
1,84 %
Bedrijfsresultaat
3,94 %