Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

65 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.97% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (SBI code: 10.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

De branche vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (81.3%), Personeel (6.1%) en Afschrijvingen (1.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
start vergelijking

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten Trends

Ondernemers in de productie van olie en vet moeten rekening houden met diverse prominente ontwikkelingen. Veel bedrijven zoeken naar mogelijkheden om hun producten duurzamer, biologischer of recyclebaarder te maken. Daarnaast is optimalisatie van de technologische infrastructuur belangrijk om meer efficiëntie, transparantie en productiviteit te bereiken.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.03% procentpunt naar 4.97%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten gemiddeld een bruto marge van 18.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 2.8% naar 5.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 100.2% 98.8% 99.4% 99.2%
Overige opbrengsten -0.2% 1.2% 0.6% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 89.7% 88.8% 85.9% 81.3%
Bruto marge 10.3% 11.2% 14.1% 18.7%
  - Bruto Loon   2.0%   2.5%   3.0%   3.7%
  - Sociale lasten   0.3%   0.4%   0.5%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.5%   0.5%   0.7%
  - Overig   0.5%   0.7%   0.8%   1.2%
Personeelkosten Totaal 3.2% 4.0% 4.7% 6.1%
Verkoopkosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
Huisvestingskosten 0.3% 0.5% 0.7% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.7% 0.8% 1.1%
Energieverbruik 0.9% 0.9% 1.3% 1.5%
Vervoermiddelen 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 1.1% 1.2% 1.5% 1.6%
Overige diensten 0.9% 0.5% 0.8% 1.1%
Overige bedrijfskosten 0.4% 0.5% 1.3% 1.2%
Bedrijfsresultaat 2.8% 2.8% 2.8% 5.0%

Laatste cijfers vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 25 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 65.