Brancheinformatie en cijfers visverwerking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

190 BEDRIJVEN
KW2 2024
2.65% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Visverwerking
KW1 2024

Branchecijfers visverwerking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche visverwerking (SBI code: 10.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten visverwerking

De branche visverwerking valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche visverwerking in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (73.5%), Personeel (12.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor visverwerking.
start vergelijking

Visverwerking Trends

De telers in de Visverwerkingsbedrijf bedrijfstak hebben de afgelopen jaren een aantal fundamentele ontwikkelingen meegemaakt. Trends zoals een toegenomen vraag naar biologisch en duurzaam geproduceerde vis, een stijging van de bedrijfskosten en het grotere belang van technologie zijn de belangrijkste ontwikkelingen die ondernemers in de branche rekening mee moeten houden. Het is belangrijk om aandacht besteden aan de toepassing van geavanceerde technologieën om de vis efficiënter te verwerken, verpakken en op de markt te brengen. Daarnaast is het van belang te proberen de kwaliteit van de producten te verbeteren en de normen voor food safety te verhogen. Lees ook het rapport van de consumentenbond over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid voor visverwerking.

Bedrijfsresultaat visverwerking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche visverwerking tussen 2009 en 2019 is gedaald met 2.69% procentpunt naar 2.65%. Hierbij wordt in de branche visverwerking gemiddeld een bruto marge van 26.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 3.4% naar 2.7%.

Kosten per categorie branche visverwerking
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.7% 98.8% 98.8% 98.5%
Overige opbrengsten 1.3% 1.2% 1.2% 1.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 70.1% 72.0% 70.8% 73.5%
Bruto marge 29.9% 28.0% 29.2% 26.5%
  - Bruto Loon   8.8%   8.5%   8.1%   7.9%
  - Sociale lasten   1.4%   1.4%   1.4%   1.3%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.3%   0.4%   0.4%
  - Overig   2.7%   2.8%   3.0%   2.9%
Personeelkosten Totaal 13.2% 13.0% 13.0% 12.5%
Verkoopkosten 1.1% 1.2% 1.9% 1.6%
Huisvestingskosten 1.2% 1.2% 1.7% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.1% 0.9% 0.9%
Energieverbruik 1.0% 1.0% 1.2% 0.9%
Vervoermiddelen 0.9% 0.9% 0.6% 0.7%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.1% 1.8% 2.0% 2.0%
Overige diensten 1.8% 1.3% 1.8% 1.4%
Overige bedrijfskosten 2.8% 2.6% 2.6% 2.5%
Bedrijfsresultaat 4.4% 3.6% 3.4% 2.7%

Laatste cijfers visverwerking en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief visverwerking
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat visverwerking

Trend aantal bedrijven visverwerking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven visverwerking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 60 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 190.