Brancheinformatie en cijfers visverwerking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

185 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.64% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Visverwerking
KW02 - 2023

Branchecijfers visverwerking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche visverwerking (SBI code: 10.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten visverwerking

De branche visverwerking valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche visverwerking zijn respectievelijk: Kosten omzet (72.0%), Personeel (13.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor visverwerking.
start vergelijking

Visverwerking Trends

De telers in de Visverwerkingsbedrijf bedrijfstak hebben de afgelopen jaren een aantal fundamentele ontwikkelingen meegemaakt. Trends zoals een toegenomen vraag naar biologisch en duurzaam geproduceerde vis, een stijging van de bedrijfskosten en het grotere belang van technologie zijn de belangrijkste ontwikkelingen die ondernemers in de branche rekening mee moeten houden. Het is belangrijk om aandacht besteden aan de toepassing van geavanceerde technologieën om de vis efficiënter te verwerken, verpakken en op de markt te brengen. Daarnaast is het van belang te proberen de kwaliteit van de producten te verbeteren en de normen voor food safety te verhogen. Lees ook het rapport van de consumentenbond over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid voor visverwerking.

Bedrijfsresultaat visverwerking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche visverwerking tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.70% procentpunt naar 3.64%. Hierbij wordt in de branche visverwerking gemiddeld een bruto marge van 28.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.4% naar 3.6%.

Kosten per categorie branche visverwerking
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.9% 99.1% 98.7% 98.8%
Overige opbrengsten 1.1% 0.9% 1.3% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 68.5% 68.1% 70.1% 72.0%
Bruto marge 31.5% 31.9% 29.9% 28.0%
  - Bruto Loon   10.1%   9.8%   8.8%   8.5%
  - Sociale lasten   1.6%   1.5%   1.4%   1.4%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.3%   0.3%   0.3%
  - Overig   2.5%   2.7%   2.7%   2.8%
Personeelkosten Totaal 14.6% 14.3% 13.2% 13.0%
Verkoopkosten 1.3% 1.1% 1.1% 1.2%
Huisvestingskosten 1.6% 1.2% 1.2% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%
Energieverbruik 1.5% 1.4% 1.0% 1.0%
Vervoermiddelen 0.8% 0.9% 0.9% 0.9%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.1% 2.3% 2.1% 1.8%
Overige diensten 1.6% 1.7% 1.8% 1.3%
Overige bedrijfskosten 2.5% 3.1% 2.8% 2.6%
Bedrijfsresultaat 4.3% 4.7% 4.4% 3.6%

Ondersteun uw zakelijk inzicht visverwerking

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief visverwerking
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat visverwerking

Trend aantal bedrijven visverwerking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven visverwerking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 55 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 185.