Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van zuivelproducten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

400 BEDRIJVEN
KW2 2024
0.98% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van zuivelproducten
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van zuivelproducten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van zuivelproducten (SBI code: 10.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van zuivelproducten

De branche vervaardiging van zuivelproducten valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van zuivelproducten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (76.1%), Personeel (10.5%) en Kosten van overige diensten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van zuivelproducten.
start vergelijking

Vervaardiging van zuivelproducten Trends

De bedrijfstak zuivelproducenten heeft de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen ondergaan. De consumentenvraag naar gezondere en duurzamere zuivelproducten is toegenomen, waardoor producenten zich moeten aanpassen aan deze trend. Het gebruik van technologie speelt een belangrijke rol in de zuivelindustrie, bijvoorbeeld in het optimaliseren van de melkproductie en het verbeteren van de efficiëntie van het productieproces. Daarnaast is het waarborgen van dierenwelzijn en het verminderen van de milieu-impact van de zuivelproductie van toenemend belang. Producenten kunnen inspelen op de marktvraag door te investeren in duurzame productiemethoden en het ontwikkelen van innovatieve zuivelproducten die aan de wensen van de consument voldoen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van zuivelproducten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van zuivelproducten tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.64% procentpunt naar 0.98%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van zuivelproducten gemiddeld een bruto marge van 23.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 1.1% naar 1.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van zuivelproducten
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 97.0% 98.7% 99.0% 99.0%
Overige opbrengsten 3.0% 1.3% 1.0% 1.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 73.8% 76.9% 76.0% 76.1%
Bruto marge 26.2% 23.1% 24.0% 23.9%
  - Bruto Loon   6.6%   5.8%   6.1%   6.2%
  - Sociale lasten   0.8%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.8%   0.8%   0.9%
  - Overig   3.0%   2.7%   2.8%   2.7%
Personeelkosten Totaal 11.4% 10.1% 10.4% 10.5%
Verkoopkosten 1.7% 1.5% 1.2% 1.2%
Huisvestingskosten 0.8% 0.7% 0.8% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 1.5% 1.3% 1.6% 1.4%
Energieverbruik 1.4% 1.1% 1.3% 1.2%
Vervoermiddelen 0.5% 0.4% 0.1% 0.1%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.4% 2.3% 2.5% 2.9%
Overige diensten 3.8% 3.6% 3.4% 3.1%
Overige bedrijfskosten 1.1% 1.2% 1.6% 1.7%
Bedrijfsresultaat 1.6% 0.9% 1.1% 1.0%

Laatste cijfers vervaardiging van zuivelproducten en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van zuivelproducten
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van zuivelproducten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van zuivelproducten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van zuivelproducten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 85 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 400.