Branchecijfers Glas- en glaswerkindustrie

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van glas- en glaswerkindustrie.

Sector informatie glas- en glaswerkindustrie

Branchecijfers exploitatie glas- en glaswerkindustrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor glas- en glaswerkindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector glas- en glaswerkindustrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Bouwmaterialenindustrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Laatst beschikbare bedrijfstakcijfers glas- en glaswerkindustrie

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast glas- en glaswerkindustrie, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat glas- en glaswerkindustrie: 2,2%

Als eerste valt op dat in de sector glas- en glaswerkindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 2,2 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 2,2 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 97,8% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 38,62%. U kunt de sector glas- en glaswerkindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie glas- en glaswerkindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector glas- en glaswerkindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Glas- en glaswerkindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Glas- en glaswerkindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
38,62 %
Bruto marge
61,38 %
Personeelskosten
28,49 %
Afschrijvingen
5,74 %
Overig ingekochte diensten
1,72 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
2,96 %
Huisvestingskosten
3,25 %
Energiekosten
10,04 %
Kosten Communicatie
0,29 %
Overige Kosten
4,97 %
Verkoopkosten
0,96 %
Vervoerskosten
0,76 %
Bedrijfsresultaat
2,20 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche glas- en glaswerkindustrie en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.