Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

40 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
55.20% OMZETGROEI
AUGUST 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
2.02% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking (SBI code: 19). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

De branche vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking zijn respectievelijk: Kosten omzet (88.5%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.5%) en Kosten energieverbruik (2.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking.
start vergelijking

Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking Trends

Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking zijn sleutelsectoren in de industrie. Er in de afgelopen decennia veel technologische verbeteringen en nieuwe productontwerpen in deze tak van de industrie doorgevoerd, waardoor de prodctiviteit gestegen en kosten gesaneerd zijn. Daarnaast heeft vermindering van grondstofprijzen en de economische voordelen van recycling en afvalhergebruik de rendabiliteit van de ondernemingen in deze industrie verbeterd. Desondanks worden er nog steeds de nodige maatregelen genomen voor het verhogen van de energieneutraliteit, carbon pricing, en het verminderen van de milieueffecten als gevolg van de productie.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.26% procentpunt naar 2.02%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking gemiddeld een bruto marge van 11.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 2.4% naar 2.0%.

Kosten naar soort vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 101.3% 100.2% 99.3% 99.6%
Overige bedrijfsopbrengsten -1.3% -0.2% 0.7% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 96.2% 89.8% 87.6% 88.5%
Bruto marge 3.8% 10.2% 12.4% 11.5%
  - Bruto Loon   0.8%   1.3%   1.7%   1.6%
  - Sociale lasten   0.4%   0.7%   0.5%   0.4%
  - Pensioenpremies   0.2%   0.4%   0.0%   -0.0%
  - Overig   0.2%   0.2%   0.3%   0.3%
Personeelkosten Totaal 1.2% 2.0% 2.1% 2.0%
Verkoopkosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
Huisvestingskosten 0.2% 0.3% 0.4% 0.4%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.6% 0.5% 0.4%
Kosten energieverbruik 1.9% 2.3% 1.9% 2.3%
Kosten vervoermiddelen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 1.1% 1.4% 1.7% 1.5%
Kosten van overige diensten 0.2% 0.3% 0.4% 0.3%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.7% 2.3% 2.8% 2.5%
Bedrijfsresultaat -3.0% 1.0% 2.4% 2.0%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

Trend aantal bedrijven vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 5 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 40.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 109.5. Dat betekent dat de omzet in 2021 9.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 66.3% hoger.

Trend omzet vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking (indexcijfers)

MenuInformatie JaarlidOndernemingsplan OnlineZoek bedrijfstak en cijfersVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van cokesovenproductenAardolieverwerkingMeer industrie10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten