Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

40 BEDRIJVEN
KW2 2024
0.90% OMZETGROEI
FEBRUARY 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
0.90% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking (SBI code: 19). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

De branche vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (90.6%), Kosten energieverbruik (2.1%) en Personeel (2.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking.
start vergelijking

Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking Trends

Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking zijn sleutelsectoren in de industrie. Er in de afgelopen decennia veel technologische verbeteringen en nieuwe productontwerpen in deze tak van de industrie doorgevoerd, waardoor de prodctiviteit gestegen en kosten gesaneerd zijn. Daarnaast heeft vermindering van grondstofprijzen en de economische voordelen van recycling en afvalhergebruik de rendabiliteit van de ondernemingen in deze industrie verbeterd. Desondanks worden er nog steeds de nodige maatregelen genomen voor het verhogen van de energieneutraliteit, carbon pricing, en het verminderen van de milieueffecten als gevolg van de productie.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.14% procentpunt naar 0.90%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking gemiddeld een bruto marge van 9.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 0.0% naar 0.9%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.3% 99.6% 100.0% 99.5%
Overige opbrengsten 0.7% 0.4% 0.0% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 87.6% 88.5% 91.2% 90.6%
Bruto marge 12.4% 11.5% 8.8% 9.4%
  - Bruto Loon   1.7%   1.6%   1.3%   1.4%
  - Sociale lasten   0.2%   0.1%   0.1%   0.1%
  - Pensioenpremies   0.0%   -0.0%   0.4%   0.3%
  - Overig   0.3%   0.3%   0.3%   0.3%
Personeelkosten Totaal 2.1% 2.0% 2.1% 2.0%
Verkoopkosten 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Huisvestingskosten 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.4% 0.5% 0.5%
Energieverbruik 1.9% 2.3% 2.4% 2.1%
Vervoermiddelen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 1.7% 1.5% 1.2% 1.6%
Overige diensten 0.4% 0.3% 0.2% 0.3%
Overige bedrijfskosten 2.8% 2.5% 1.9% 1.5%
Bedrijfsresultaat 2.4% 2.0% 0.0% 0.9%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

Trend aantal bedrijven vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 40.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 145.7. Dat betekent dat de omzet in 2023 45.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 19.5% lager.

Trend omzet vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van cokesovenproductenAardolieverwerkingMeer industrie10 Onmisbare Promotie TipsTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandBalanced Scorecard: Het Strategische Kompas voor OndernemersAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten