Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van kleding

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.595 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.00% OMZETGROEI
MARCH 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.03% WINST (% OMZET)
2016
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van kleding
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van kleding

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van kleding
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers vervaardiging van kleding

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van kleding (SBI code: 14). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van kleding

De branche vervaardiging van kleding valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2016. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van kleding zijn respectievelijk: Kosten omzet (57.3%), Personeel (16.7%) en Verkoopkosten (4.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van kleding.
start vergelijking

Vervaardiging van kleding Trends

In de kledingproducentenbranche is verandering constant. Producenten moeten bijblijven met de snel veranderende normen voor duurzaam en kwaliteitskleding. Voorts moeten ze vooroplopen bij technologische ontwikkelingen, zoals 3D-knippen, het gebruik van gerecyclede materialen, slimme software-oplossingen en data-analyse. Daarnaast is ook het sociale gedrag in de keten van belang; toezicht op mensenrechten, gelijke behandeling en betaling van werknemers en goede werkomstandigheden. Ondernemers moeten ook op zoek zijn naar innovatieve, goedkope manieren om kleding te produceren, zoals via een door de gebruiker gedreven platform.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van kleding

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van kleding tussen 2009 en 2016 is gedaald met 1.29% procentpunt naar 8.03%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van kleding gemiddeld een bruto marge van 42.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2015) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.2% naar 8.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van kleding
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2013 2014 2015 2016 2016
Netto omzet 99.8% 99.6% 99.8% 99.8%
Overige opbrengsten 0.2% 0.4% 0.2% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 59.5% 58.5% 60.3% 57.3%
Bruto marge 40.5% 41.5% 39.7% 42.7%
  - Bruto Loon   11.8%   12.7%   13.2%   12.6%
  - Sociale lasten   1.9%   2.1%   1.9%   2.0%
  - Pensioenpremies   0.8%   1.0%   0.7%   0.9%
  - Overig   0.8%   1.5%   1.7%   1.3%
Personeelkosten Totaal 15.4% 17.3% 17.5% 16.7%
Verkoopkosten 4.4% 3.8% 4.3% 4.8%
Huisvestingskosten 2.5% 3.1% 2.9% 2.8%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.5% 0.4%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.5% 0.7%
Vervoermiddelen 0.8% 1.0% 1.0% 0.9%
Communicatiekosten 0.6% 0.6% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 1.2% 1.3% 1.2% 1.5%
Overige diensten 1.7% 2.1% 2.2% 1.7%
Overige bedrijfskosten 3.9% 5.2% 3.1% 4.8%
Bedrijfsresultaat 8.9% 6.1% 6.2% 8.0%

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van kleding

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van kleding
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van kleding

Trend aantal bedrijven vervaardiging van kleding

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van kleding geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 815 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.595.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche vervaardiging van kleding aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 123. Dat betekent dat de omzet in 2022 23% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 12% hoger.

Trend omzet vervaardiging van kleding (indexcijfers)

MenuZoek bedrijfstak en cijfersOndernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van kledingDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van kledingVervaardiging van kleding (geen bontkleding)Vervaardiging van artikelen van bontVervaardiging van gebreide en gehaakte kledingMeer informatie vervaardiging van kledingondernemingsplan kleding producentMeer industrie10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten