Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van kleding

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.610 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.00% OMZETGROEI
MARCH 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.03% WINST (% OMZET)
2016
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van kleding
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van kleding

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van kleding (SBI code: 14). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van kleding

De branche vervaardiging van kleding valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2016. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van kleding in 2016 zijn respectievelijk: Kosten omzet (57.3%), Personeel (16.7%) en Verkoopkosten (4.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van kleding.
start vergelijking

Vervaardiging van kleding Trends

In de kledingproducentenbranche is verandering constant. Producenten moeten bijblijven met de snel veranderende normen voor duurzaam en kwaliteitskleding. Voorts moeten ze vooroplopen bij technologische ontwikkelingen, zoals 3D-knippen, het gebruik van gerecyclede materialen, slimme software-oplossingen en data-analyse. Daarnaast is ook het sociale gedrag in de keten van belang; toezicht op mensenrechten, gelijke behandeling en betaling van werknemers en goede werkomstandigheden. Ondernemers moeten ook op zoek zijn naar innovatieve, goedkope manieren om kleding te produceren, zoals via een door de gebruiker gedreven platform.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van kleding

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van kleding tussen 2009 en 2016 is gedaald met 1.29% procentpunt naar 8.03%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van kleding gemiddeld een bruto marge van 42.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2015) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.2% naar 8.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van kleding
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2013 2014 2015 2016 2016
Netto omzet 99.8% 99.6% 99.8% 99.8%
Overige opbrengsten 0.2% 0.4% 0.2% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 59.5% 58.5% 60.3% 57.3%
Bruto marge 40.5% 41.5% 39.7% 42.7%
  - Bruto Loon   11.8%   12.7%   13.2%   12.6%
  - Sociale lasten   1.9%   2.1%   1.9%   2.0%
  - Pensioenpremies   0.8%   1.0%   0.7%   0.9%
  - Overig   0.8%   1.5%   1.7%   1.3%
Personeelkosten Totaal 15.4% 17.3% 17.5% 16.7%
Verkoopkosten 4.4% 3.8% 4.3% 4.8%
Huisvestingskosten 2.5% 3.1% 2.9% 2.8%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.5% 0.4%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.5% 0.7%
Vervoermiddelen 0.8% 1.0% 1.0% 0.9%
Communicatiekosten 0.6% 0.6% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 1.2% 1.3% 1.2% 1.5%
Overige diensten 1.7% 2.1% 2.2% 1.7%
Overige bedrijfskosten 3.9% 5.2% 3.1% 4.8%
Bedrijfsresultaat 8.9% 6.1% 6.2% 8.0%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van kleding?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van kleding en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van kleding
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van kleding

Trend aantal bedrijven vervaardiging van kleding

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van kleding geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 815 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.610.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche vervaardiging van kleding aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 110.6. Dat betekent dat de omzet in 2023 10.6% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 10.2% lager.

Trend omzet vervaardiging van kleding (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van kledingDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van kledingVervaardiging van kleding (geen bontkleding)Vervaardiging van artikelen van bontVervaardiging van gebreide en gehaakte kledingMeer informatie vervaardiging van kledingondernemingsplan kleding producentMeer industrie10 Onmisbare Promotie TipsTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandBalanced Scorecard: Het Strategische Kompas voor OndernemersAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten