Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

760 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
13.00% OMZETGROEI
APRIL 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.55% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen (SBI code: 15). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

De branche vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (58.4%), Personeel (15.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen.
start vergelijking

Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Trends

De leer- en schoenenindustrie is de afgelopen jaren rapid veranderd. Met name door veranderende mode- en pasvormen, nieuwe productvereisten en digitale technologieën, hebben producenten hun focus moeten verplaatsen van individualisatie en maatwerk naar kant-en-klare oplossingen. Ook is de concurrentie toegenomen dankzij een stijging van het aantal productiebedrijven. Er wordt ook meer aandacht besteed aan de milieuprestaties van productieprocessen en de verwerking van materialen zoals kunststoffen, schuim en chemicaliën. Homegrown merken bevinden zich tegenwoordig op de internationale markt, waardoor leveranciers hun focus meer op duurzaamheid moeten richten en gezondheids- en veiligheidsstandaarden moeten verhogen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 9.15% procentpunt naar 12.55%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen gemiddeld een bruto marge van 41.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.3% naar 12.6%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.0% 99.8% 100.2% 99.2%
Overige opbrengsten 1.0% 0.2% -0.2% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 63.4% 63.3% 62.1% 58.4%
Bruto marge 36.6% 36.7% 37.9% 41.6%
  - Bruto Loon   10.9%   11.6%   12.0%   10.9%
  - Sociale lasten   1.4%   1.7%   2.0%   1.7%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.8%   0.9%   0.8%
  - Overig   1.8%   1.9%   2.0%   2.1%
Personeelkosten Totaal 15.0% 16.0% 16.8% 15.5%
Verkoopkosten 2.3% 2.5% 2.6% 2.3%
Huisvestingskosten 1.0% 1.0% 2.0% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.4% 0.9% 0.6%
Energieverbruik 0.8% 0.8% 0.9% 0.6%
Vervoermiddelen 0.8% 1.0% 0.7% 0.6%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.7% 2.5% 3.1% 2.3%
Overige diensten 1.6% 1.7% 2.0% 2.1%
Overige bedrijfskosten 1.8% 2.1% 3.5% 3.1%
Bedrijfsresultaat 9.4% 8.3% 5.3% 12.6%

Laatste cijfers vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 400 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 760.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 108. Dat betekent dat de omzet in 2022 8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 7% hoger.

Trend omzet vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van leer, lederwaren en schoenenDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van leer, lederwaren en schoenenLooien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bontVervaardiging van schoenenMeer informatie vervaardiging van leer, lederwaren en schoenenondernemingsplan leer- en schoenenindustrieMeer industrie10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten