Vergelijk kosten en winst met branchegemiddelde

Analyseer de kosten en verbeter uw winst

Gekozen branche

Gekozen bedrijf



Geselecteerde branche: industrie (SBI code: C)

Kosten naar soort industrie
Let op: gemiddelde cijfers o.b.v. 2017 - recentere cijfers beschikbaar voor leden

Soort omzet/kosten Branche gemiddelde % Eigen Exploitatie in % Eigen Exploitatie in EUR
Netto omzet 97.99%  
Overige bedrijfsopbrengsten 2.01%  
Totale omzet 100.00% 100.00%
Kosten van de omzet 59.67%
Bruto marge 40.33%  
Personeelkosten 13.99%
Verkoopkosten 1.48%
Huisvestingskosten 1.15%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.59%
Kosten energieverbruik 1.48%
Kosten vervoermiddelen 0.44%
Communicatiekosten 0.13%
Afschrijvingen 2.40%
Kosten van overige diensten 2.38%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 8.57%
Bedrijfsresultaat 6.74%  
bedrijfstakinformatie excel

Recentere cijfers beschikbaar voor leden

Krijg nu toegang tot de laatst beschikbare cijfers horeca en onze Office tools voor ondernemers. Ook heeft u met Excel bedrijfstakdashboard alle cijfers direct bij de hand.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Cijfers in Excel met dashboard en alle data
  • Verschillende bedrijven bewaren en vergelijken met branche
  • Downloaden andere Firmfocus tools en templates
  • Nieuw: online omzetcalculator Horeca


SNELMENU beheer uw bedrijven branchepagina Branchecijfers Industrie onderliggende branches: vervaardiging van voedingsmiddelen vervaardiging van dranken vervaardiging van tabaksproducten vervaardiging van textiel vervaardiging van kleding vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren drukkerijen, reproductie van opgenomen media vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking vervaardiging van chemische producten vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten vervaardiging van producten van rubber en kunststof vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten vervaardiging van metalen in primaire vorm vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur vervaardiging van elektrische apparatuur vervaardiging van overige machines en apparaten vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers vervaardiging van overige transportmiddelen vervaardiging van meubels vervaardiging van overige goederen reparatie en installatie van machines en apparaten andere branches: landbouw, bosbouw en visserij winning van delfstoffen industrie productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering bouwnijverheid groot- en detailhandel; reparatie van auto’s vervoer en opslag horeca informatie en communicatie financiële instellingen  verhuur van en handel in onroerend goed advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen onderwijs gezondheids- en welzijnszorg  cultuur, sport en recreatie overige dienstverlening huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik extraterritoriale organisaties en lichamen