Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van meubels

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.725 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
10.62% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van meubels
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van meubels

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van meubels
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers vervaardiging van meubels

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van meubels (SBI code: 31). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van meubels

De branche vervaardiging van meubels valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van meubels zijn respectievelijk: Kosten omzet (50.8%), Personeel (22.6%) en Huisvestingskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van meubels.
start vergelijking

Vervaardiging van meubels Trends

De meubelfabriek is de laatste jaren flink veranderd. Ten eerste is de concurrentie toegenomen, waardoor bedrijven zich steeds meer moeten onderscheiden door goed design, kwaliteit die voldoet aan de Europese normen en een efficiënt vervaardigingsproces. Ook de milieunormen worden steeds strenger, waardoor er striktere regels gelden voor de productie en de certificering van meubels. Daarnaast is de opkomst van online verkoop een grote uitdaging voor bedrijven in de meubelfabriek, die vanuit hun producten kansen zien te creëren en online technologieën zich aanpassen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van meubels

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van meubels tussen 2009 en 2017 is gestegen met 6.30% procentpunt naar 10.62%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van meubels gemiddeld een bruto marge van 49.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.4% naar 10.6%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van meubels
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.0% 98.9% 99.1% 98.9%
Overige opbrengsten 1.0% 1.1% 0.9% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.1% 46.6% 49.5% 50.8%
Bruto marge 52.9% 53.4% 50.5% 49.2%
  - Bruto Loon   18.6%   18.2%   15.9%   15.6%
  - Sociale lasten   3.1%   3.0%   2.6%   2.5%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.5%   1.2%   1.1%
  - Overig   2.9%   3.1%   3.8%   3.4%
Personeelkosten Totaal 26.1% 25.8% 23.4% 22.6%
Verkoopkosten 2.1% 2.0% 2.0% 2.1%
Huisvestingskosten 3.8% 3.5% 3.2% 3.1%
Apparatuur en Inventaris 1.2% 1.3% 1.2% 1.2%
Energieverbruik 1.2% 1.2% 0.9% 0.8%
Vervoermiddelen 1.7% 1.7% 1.5% 1.5%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 3.1% 3.1% 2.3% 2.3%
Overige diensten 2.1% 2.1% 2.1% 1.8%
Overige bedrijfskosten 3.5% 3.6% 3.2% 2.9%
Bedrijfsresultaat 7.6% 8.5% 10.4% 10.6%

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van meubels

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van meubels
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van meubels

Trend aantal bedrijven vervaardiging van meubels

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van meubels geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5.070 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 10.725.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche vervaardiging van meubels aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 130. Dat betekent dat de omzet in 2022 30% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 7% hoger.

Trend omzet vervaardiging van meubels (indexcijfers)

MenuZoek bedrijfstak en cijfersOndernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van meubelsDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van meubelsVervaardiging van meubelsMeer informatie vervaardiging van meubelsondernemingsplan meubelfabriekMeer industrie10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten