Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van tabaksproducten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

15 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.00% OMZETGROEI
DECEMBER 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.69% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van tabaksproducten
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van tabaksproducten

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van tabaksproducten
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers vervaardiging van tabaksproducten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van tabaksproducten (SBI code: 12). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van tabaksproducten

De branche vervaardiging van tabaksproducten valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van tabaksproducten zijn respectievelijk: Kosten omzet (42.0%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (20.8%) en Personeel (10.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van tabaksproducten.
start vergelijking

Vervaardiging van tabaksproducten Trends

De vervaardiging van tabaksproducten valt onder een veranderend landschap. De roep om een beter bewustzijn van de gevaren van het gebruik van tabaksproducten en om een gezondere samenleving is steeds groter. Ondernemers moeten daarom rekening houden met steeds strengere regelgeving met betrekking tot waarschuwingen van de gevaren en reclame voor tabaksproducten. Daarnaast worden er steeds meer hoge belastingen geheven bij de productie van tabaksproducten. Al deze stappen zullen uiteindelijk leiden tot veranderingen in de producten en de prijs.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van tabaksproducten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van tabaksproducten tussen 2009 en 2017 is gedaald met 19.26% procentpunt naar 12.69%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van tabaksproducten gemiddeld een bruto marge van 58.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.4% naar 12.7%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van tabaksproducten
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 100.6% 99.6% 97.4%
Overige opbrengsten -0.6% 0.4% 2.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 34.7% 39.3% 42.0%
Bruto marge NB 65.3% 60.7% 58.0%
  - Bruto Loon   0.0%   7.0%   7.2%   6.7%
  - Sociale lasten   0.0%   1.1%   1.0%   1.0%
  - Pensioenpremies   0.0%   1.0%   0.7%   0.9%
  - Overig   0.0%   1.1%   1.6%   1.6%
Personeelkosten Totaal 10.3% 10.4% 10.2%
Verkoopkosten 10.7% 10.5% 6.3%
Huisvestingskosten 0.4% 0.6% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 1.6% 2.1% 2.0%
Energieverbruik 0.7% 0.6% 0.5%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 4.1% 3.2% 3.7%
Overige diensten 0.9% 0.8% 0.9%
Overige bedrijfskosten 20.6% 21.8% 20.7%
Bedrijfsresultaat 15.6% 10.4% 12.7%

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van tabaksproducten

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van tabaksproducten
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van tabaksproducten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van tabaksproducten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van tabaksproducten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 5 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 15.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche vervaardiging van tabaksproducten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 78. Dat betekent dat de omzet in 2022 22% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5% hoger.

Trend omzet vervaardiging van tabaksproducten (indexcijfers)

MenuZoek bedrijfstak en cijfersOndernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van tabaksproductenDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van tabaksproductenMeer industrie10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten