Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van tabaksproducten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10 BEDRIJVEN
KW2 2024
13.90% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
17.47% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van tabaksproducten
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van tabaksproducten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van tabaksproducten (SBI code: 12). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van tabaksproducten

De branche vervaardiging van tabaksproducten valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van tabaksproducten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (33.8%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (25.0%) en Personeel (10.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van tabaksproducten.
start vergelijking

Vervaardiging van tabaksproducten Trends

De vervaardiging van tabaksproducten valt onder een veranderend landschap. De roep om een beter bewustzijn van de gevaren van het gebruik van tabaksproducten en om een gezondere samenleving is steeds groter. Ondernemers moeten daarom rekening houden met steeds strengere regelgeving met betrekking tot waarschuwingen van de gevaren en reclame voor tabaksproducten. Daarnaast worden er steeds meer hoge belastingen geheven bij de productie van tabaksproducten. Al deze stappen zullen uiteindelijk leiden tot veranderingen in de producten en de prijs.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van tabaksproducten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van tabaksproducten tussen 2009 en 2019 is gedaald met 14.48% procentpunt naar 17.47%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van tabaksproducten gemiddeld een bruto marge van 66.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 13.8% naar 17.5%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van tabaksproducten
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 97.4% 99.4% 100.2%
Overige opbrengsten 0.4% 2.6% 0.6% -0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 39.3% 42.0% 36.8% 33.8%
Bruto marge 60.7% 58.0% 63.2% 66.2%
  - Bruto Loon   7.2%   6.7%   7.0%   7.2%
  - Sociale lasten   1.0%   1.0%   1.0%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.9%   0.9%   1.1%
  - Overig   1.6%   1.6%   1.6%   1.2%
Personeelkosten Totaal 10.4% 10.2% 10.6% 10.6%
Verkoopkosten 10.5% 6.3% 5.8% 6.0%
Huisvestingskosten 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 2.1% 2.0% 1.4% 1.2%
Energieverbruik 0.6% 0.5% 0.7% 0.7%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.2% 3.7% 3.4% 3.4%
Overige diensten 0.8% 0.9% 0.8% 0.8%
Overige bedrijfskosten 21.8% 20.7% 25.8% 24.9%
Bedrijfsresultaat 10.4% 12.7% 13.8% 17.5%

Laatste cijfers vervaardiging van tabaksproducten en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van tabaksproducten
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van tabaksproducten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van tabaksproducten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van tabaksproducten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 10.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche vervaardiging van tabaksproducten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 78.5. Dat betekent dat de omzet in 2022 21.5% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5% hoger.

Trend omzet vervaardiging van tabaksproducten (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van tabaksproductenDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van tabaksproductenMeer industrie10 promotie tips MKBTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten