Branchecijfers industrie

Sector informatie exploitatie sector C: Industrie

Branchecijfers Industrie

Let op! Voor meer recente informatie gaat u naar onze laatste publicatie (klik hier).

Binnen de sector Industrie gaat het om de bedrijfstakken die zich bezig houden met de vervaardiging van producten.

[

Tabel sector en bedrijfstakken Industrie

Maakt u in onderstaande tabel een keuze uit een van de beschikbare bedrijfstakken of de sector als geheel.

Sector en Bedrijfstakken
Sector C totaal: Industrie
Voedingsmiddelenindustrie
Slachterijen en vleeswarenindustrie
Slachterijen (geen pluimvee)
Pluimveeslachterijen
Voedings-, genotmiddelenindustrie
Vleesverwerkende industrie
Visverwerkende industrie
Groente-, fruitverwerkende industrie
Aardappelproductenindustrie
Spijsoliën- en -vettenindustrie ed
Zuivelindustrie
Meelindustrie
Meelindustrie (geen zetmeel)
Zetmeelindustrie
Brood- en deegwarenindustrie
Banket- en koekindustrie
Overige voedingsmiddelenindustrie
Cacao- en chocoladewerkindustrie
Diervoederindustrie
Drankenindustrie
Frisdrankindustrie
Tabaksindustrie
Textielindustrie
Textiel-, kleding-, lederindustrie
Overige textielproductenindustrie
Kledingindustrie
Leer- en schoenenindustrie
Houtindustrie
Hout- en bouwmaterialenindustrie
Primaire houtbewerking ed
Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie
Timmerindustrie
Papierindustrie
Pulp-, papier- en kartonindustrie
Papier- en grafische industrie
Papier- en kartonwarenindustrie
Karton- ed verpakkingenindustrie
Grafische industrie
Drukkerijen en diensten daarvoor
Overige drukkerijen
Repro van geluid, beeld en software
Aardolie-industrie
Raffinaderijen
Raffinaderijen en chemie
Chemische industrie
Basischemie
Overige anorganische basischemie
Overige organische basischemie
Petrochemische industrie
Overige organische basischemie
Kunstmestindustrie
Kunststofindustrie
Chemie en farmaceutische industrie
Verf-, vernis- en drukinktindustrie
Overige chemische productenindustrie
Synthetische vezelindustrie
Farmaceutische industrie
Farmaceutische grondstofindustrie
Farmaceutische productenindustrie
Rubber- en kunststofproductindustrie
Rubberproductenindustrie
Kunststofproductenindustrie
Kunststofplaat-, -profielindustrie
Overige kunststofproductenindustrie
Bouwmaterialenindustrie
Glas- en glaswerkindustrie
Beton-, gips-, cementwarenindustrie
Betonwaren-, kalkzandsteenindustrie
Natuursteenbewerkende industrie
Basismetaalindustrie
Basismetaal, metaalprod-industrie
Metalektro-industrie
Edel- en non-ferrometaalindustrie
Metaalgieterijen
Metaalproductenindustrie
Metalen bouwproductenindustrie
Smederijen, profielwalserijen ed
Overige metaalbewerkingsindustrie
Oppervlaktebehandelingsindustrie
Algemene metaalbewerkingsindustrie
Bestek-, gereedschapindustrie ed
Overige metaalproductenindustrie
Elektrotechnische industrie
Elektrische en elektron Industrie
Elektrotechn en machine-industrie
Communicatie-apparatenindustrie
Consumentenelektronica-industrie
Meetapparaten- en uurwerkindustrie
Optische instrumentenindustrie
Elektrische apparatenindustrie
Elektromotor- en -panelenindustrie
Elektr kabel-, schakelaarindustrie
Elektrische verlichtingsindustrie
Huishoudelijke apparatenindustrie
Machine-industrie
Motoren-, pompen- ed industrie
Overige machine-industrie algemeen
Hijs- en hefwerktuigenindustrie
Overige machine-industrie algemeen
Landbouwmachine-industrie
Gereedschapswerktuigenindustrie
Overige machine-industrie specifiek
Overige machine-industrie specifiek
Auto- en aanhangwagenindustrie
Auto-industrie
Carrosserie-, aanhangwagenindustrie
Auto-onderdelenindustrie
Transportmiddelenindustrie
Overige transportmiddelenindustrie
Scheepsbouw
Industrie van rollend spoormaterieel
Overige transportmiddelenindustrie
Meubelindustrie
Bedrijfsmeubelindustrie
Overige industrie
Medische instrumentenindustrie
Overige industrie
Sociale werkvoorziening
Reparatie en installatie van machines
Reparatie van machines en apparatuur
Installatie van industri"le machines