Branchecijfers Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 13.69% in 2014 naar 12.81% in 2015

Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst (016)

Trend winst en kosten voor Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

De branche Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst valt onder de sector Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 13.69% in 2014 naar 12.81% in 2015.Laatst beschikbare cijfers dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (40.5%) gevolgd door 'Personeel' (19.5%) en daarna 'Afschrijvingen' (7.4%). De gemiddelde winstmarge Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst is 59.51%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 12.81% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 40.49%
Bruto Marge 59.51%
Personeel 19.50%
Verkoopkosten 0.86%
Huisvestingskosten 1.96%
Kosten apparatuur en inventaris 4.97%
Kosten energieverbruik 3.12%
Kosten vervoermiddelen 2.91%
Communicatiekosten 0.36%
Afschrijvingen 7.36%
Kosten van overige diensten 2.63%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.03%
Bedrijfsresultaat 12.81%

Branchecijfers Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.