Branchecijfers Dienstverlening voor de landbouw
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van dienstverlening voor de landbouw.

Sector informatie dienstverlening voor de landbouw

Branchecijfers exploitatie dienstverlening voor de landbouw

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor dienstverlening voor de landbouw. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector dienstverlening voor de landbouw worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers dienstverlening voor de landbouw

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast dienstverlening voor de landbouw, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat dienstverlening voor de landbouw: 13,02%

Als eerste valt op dat in de sector dienstverlening voor de landbouw een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 13,02 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 13,02 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 86,98% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 36,94%. U kunt de sector dienstverlening voor de landbouw vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie dienstverlening voor de landbouw.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector dienstverlening voor de landbouw. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Dienstverlening voor de landbouw

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Dienstverlening voor de landbouw
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
36,94 %
Bruto marge
63,06 %
Personeelskosten
19,86 %
Afschrijvingen
9,20 %
Overig ingekochte diensten
1,76 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
5,30 %
Huisvestingskosten
1,95 %
Energiekosten
3,71 %
Kosten Communicatie
0,47 %
Overige Kosten
3,49 %
Verkoopkosten
0,66 %
Vervoerskosten
3,65 %
Bedrijfsresultaat
13,02 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche dienstverlening voor de landbouw en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.