Kengetallen branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 5.55% in 2014 naar 5.77% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (sbi code: geen meubels) (sbi code: 16).

Trend winst en kosten primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

De branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) valt onder de sector industrie. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 5.55% in 2014 naar 5.77% in 2015.Laatst beschikbare cijfers primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk, bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (54.3%) gevolgd door 'Personeel' (23.1%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.0%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 5.77% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 45.73%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 54.27%
Bruto Marge 45.73%
Personeel 23.06%
Verkoopkosten 0.86%
Huisvestingskosten 2.76%
Kosten apparatuur en inventaris 2.01%
Kosten energieverbruik 1.40%
Kosten vervoermiddelen 1.22%
Communicatiekosten 0.36%
Afschrijvingen 2.94%
Kosten van overige diensten 2.30%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.05%
Bedrijfsresultaat 5.77%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.